NHG & SWEW

Nationale Hypotheek Garantie

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen

All
SWEW (Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen) 
NHG (Nationale Hypotheek Garantie
SWEW: Wie & Waarom SWEW

De stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) is in 1993 opgericht door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Ministerie van VROM. De WEW heeft als doel het bevorderen van het bezit van een eigen woning. De stichting is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Voorwaarden

Het Waarborgfonds Eigen Woningen stelt jaarlijks de regels op voor een NHG-hypotheek. Aan deze regels dienen hypotheekaanbieders zich te houden bij het verstrekken van een NHG-hypotheek. Deze voorwaarden bepalen onder andere wat het maximale hypotheekbedrag is dat u kunt lenen onder de Nationale Hypotheek Garantie. 

SWEW: Waar kan ik meer informatie vinden over SWEW?
Omdat de uitvoering valt onder de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), kunt u hier terecht voor meer informatie: https://www.nhg.nl
NHG: Wat is en Waarom NHG?
NHG gaat over verantwoord lenen. Banken 'belonen' mensen die verantwoord geld lenen gebruikelijk door een korting te geven op de hypotheekrente. Ook zijn er voordelen, mochten er onvoorzienen situaties voordoen (kwijtraken baan, scheiding etc).
NHG: Waar kan ik meer informatie vinden over de Nationale Hypotheek Garantie?
Meer informatie over de NHG - Nationale Hypotheek Garantie kunt u hier vinden: https://www.nhg.nl
NHG: Is deze taxatie NHG geschikt?

Jazeker. Voor een NHG moet een taxatie aan enkele eisen voldoen. Een van die eisen is dat een taxatie NWWI gevalideerd is. De taxaties van Maarten Taxatie - Makelaarshuis MC zijn standaard allemaal NWWI gevalideerd. 

Er zijn wel aanvullende eisen, zoals bepaalde grenswaarden/woningwaarden om in aanmerking te komen voor een NHG hypotheek. Uw kunt meer vinden op https://www.nhg.nl en/of vraag uw financiëel adviseur hierover. Want een NWWI gevalideerde taxatie, betekent niet dat u automatisch in aanmerking komt voor NHG.

SWEW: Is deze taxatie geschikt voor SWEW?
De taxatie van Maarten Taxatie - Makelaarshuis MC - voldoet aan de eisen van NHG. NHG vereist namelijk een NWWI-gevalideerde taxatie. En mijn taxaties zijn standaard NWWI gevalideerd. U zit dus goed!

Frequently Asked Questions

FAQ